Det var 11-elleve medlemmer tilstede på årsmøtet: Ronny,Kjell,Robert,Jostein,Steffen,Martin,Gaute,Joar,Marius,Jon,Bernt.

Møtet ble åpnet av Leder Ronny Karlsen, og Kasserer Bernt Johansen ble valgt som referent.

Leder leste styrets Årsberetning for 2012.

Kasserer la frem regnskapet for 2012, dette ble godkjent av årsmøtet.

Terminliste for 2013 ble gjennomgått så langt som styret hadde satt opp treff/arrangement

Og det ble diskutert og fremmet en del forslag som det nye styret kunne jobbe videre med.

Valg for 2013..

Leder:  Steffen Langseth

Kasserer: Bernt Johansen

Styremedl 1 Oddvar Pettersen

Styremedl 2 Ronny Karlsen

Vara 1  Håvard Lukassen

Vara 2  Joar M Larseth