Til nå har vi hatt en egen nettside som vi har holdt oppdatert: bmwccnn.com. Nå har vi bestemt oss for å gå over til å bruke disse sidene på hovedklubben. Inntil videre kommer begge til å bli oppgradert slik at vi får med oss alle brukere over.

Styret i Nordlandsklubben ønsker alle en God Jul!